Tentoonstelling Surinaamse trouwfoto’s

2 APRIL – 21 MEI 2023
PORTRETTEN

Een kleine selectie uit een historische verzameling van Surinaamse bruidsfoto’s (1868-1950)  is van 2 april tot 21 mei te zien in ontmoetingsruimte SOOJ, Tichelstraat 50 in de Jordaan 

In het  kader van deze tentoonstelling wordt op zaterdag 22 april een verhalendag in Sooj georganiseerd.  Enkele nazaten vertellen op die  dag het verhaal van de door het huwelijk verbonden levens van hun voorouders. 

Het is het verhaal van menselijke verbintenissen die landsgrenzen, klasse, etniciteit of religie overbruggen. De vele familiegeschiedenissen laten zien dat dit zelden zonder slag of stoot ging en toch volgden de meeste geliefden de weg van hun hart.

Surinamers waaierden al vroeg uit over de wereld en vonden hun partner soms in Nederland, op Aruba, Curaçao of Bonaire, in voormalig Nederlands Oost-Indië, of Noord-Amerika. De kracht van deze collectie is de veelheid aan uiteenlopende verbintenissen. Minimaal één voorouder heeft een Surinaamse achtergrond. Dat kan de familie van de bruid, of bruidegom zijn. De vroegste foto in deze fotocollectie dateert uit 1868.

Het idee om deze bijzondere portretten bijeen te brengen ontstond in 2014 bij buurtbewoonster Lucia Nankoe. Zij is  de initiatiefnemer van deze tentoonstelling en samensteller van het boek Trouwportretten, fotovertellingen uit het Surinaamse verleden 1868-1950 . Het boek is te verkrijgen in boekhandel Island Bookstore in de Westerstraat.

Dank gaat uit naar de nazaten die hun foto beschikbaar stelden ten behoeve van deze kleine tentoonstelling. 

U bent van 2 april tot 21 mei welkom bij Sooj van maandag t/m vrijdag van 13:00-17:00 uur, toegang is gratis 

Het aantal plaatsen tijdens de verhalendag op 22 april is beperkt. Voor hapjes en drankjes op deze dag wordt een financiële bijdrage gevraagd.  Bekijk het programma hier

Voor meer informatie over het programma van de verhalendag en de aanmelding kunt u mailen naar de coördinator van de verhalendag Gemma Keijzer sooj@kpnmail.nl