De SOOJ is opgericht, zoals de statuten onderstrepen, als fysieke plek waar ouderen, bewoners uit de Noord Jordaan, in een niet commerciële omgeving elkaar kunnen treffen. Alle Sooj-activiteiten worden door vrijwilligers ingevuld, onder het motto ‘voor en door ouderen’.

Juist in deze tijd, waarin van ouderen verwacht wordt langer in hun eigen woning te blijven wonen en zorg op afstand komt te staan, is het belang van zo’n fysieke ontmoetingsruimte nog urgenter geworden.

Ouderen, die op latere leeftijd, niet -professionele zorg zoeken in de vorm van een boodschap voor elkaar doen, een huisarts gezamenlijk bezoeken of begeleid een wandeling maken, hebben er baat bij in een eerder stadium elkaar ontmoet te hebben. Hierdoor ligt de drempel lager om elkaar een verzoek te doen.

RSIN : 812802780
Rechtsvorm: Stichting 
Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen Jordaan Amsterdam
Tichelstraat 50, 1015KT Amsterdam 0203302017
info@sooj.nl
Oprichtings datum :  17-12-2003
SBI-code: 88999 – Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

De stichting heeft ten doel aan oudere buurtbewoners een ontmoetingsruimte aan te bieden met een open inloop mogelijkheid om contacten tussen buurtbewoners te bevorderen en te stimuleren. 

Bestuurssamenstelling: Jopie Soolsma, Annie Flens en Ad Kempen 

Historie

De SOOJ is ontstaan uit een bewonersinitiatief. Uit een enquête bleek grote behoefte te bestaan aan een ruimte waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

De oprichting vond plaats in december 2003 en in april 2004 kon de deur daadwerkelijk open. In de prachtige locatie aan de Tichelstraat vond de SOOJ onderdak bij het toenmalige Jongerencentrum De Tichel. Aanvankelijk was de SOOJ vier middagen per week geopend.

In de loop der tijd zijn de openingstijden verruimd tot 5 middagen en één ochtend per week.

Ook op zaterdag is de SOOJ geopend. Dankzij de voormalige beheerders van De Tichel is er dan Open huis De Tichel.

Al snel na de opening konden diverse computercursussen worden aangeboden, waaraan inmiddels vele ouderen enthousiast hebben deelgenomen en ging de Klaverjascompetitie van start, die twee maal per jaar wordt gehouden  en inmiddels een begrip is in de buurt.

Het aanbod van activiteiten is allengs uitgebreid met o.a. Bridge- en Mahjong-lessen, Taalcursussen, Bingo, Leeskring.

Incidentele activiteiten als Lezing Jordaan, Operamiddag, Meezingmiddag, Rommelmarkt, Museumrondleidingen, Creatieve middagen, Cursus Genealogie werden georganiseerd.

. .

Tichel = Tegel

De naam Tichelstraat komt van het Tegel. Op de hoek van de Gieterstraat en de Tichelstraat was een pottenbakkerij gevestigd. Deze werd tussen 1625 en 1650 opgeheven toen de Tichelstraat werd verlengd. U kunt meer lezen over de Tichelstraat in het artikel Krotten en pottenbakkerij in de Westerstraat

.
.

Meer geschiedenis

De Tichelstraat in de beeldbank van het het stadsachrief